ผู้บริหาร

นายสุทิน ไชยานุกูล
ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ฝ่ายบริหารและบุคลากร
แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณคิดว่าเว็บไซต์โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)สำเร็จรูป เป็นอย่างไร
พอใช้
ดี
ดีเยี่ยม
ควรปรับปรุง
ดูผลโหวด
ลิ้งค์น่าสนใจ

สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 18/06/2013
ปรับปรุง 26/08/2016
สถิติผู้เข้าชม 480296
Page Views 546023
กิจกรรมครู
เชิญเยี่ยมชมโรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) "ขอต้อนรับด้วยความยินดียิ่ง"
ข่าวประชาสัมพันธ์
การติดตามตรวจสอบคุณภาพการศึกษาโดยเขตพื้นที่การศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๙
ภาพกิจกรรม
>
หนังสือราชการแจ้งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
คลิปวีดีโอ
กิจกรรมสุนทรภู่ ปี 2557
ข่าวการศึกษา
ก้าวทุกวินาทีสหวิชา.Com
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
ไม่พบข้อมูล
ข้อมูลข่าวสาร นานาสาระ น่ารู้
หนังสือราชการจาก สพป.ศรีสะเกษ เขต 1งานบุคลากร
รณรงค์การแต่งกายด้วยผ้าไทยหรือผ้าพื้นเมืองในสถานศึกษา
งานวิชาการ
การมอบรางวัลคนเก่ง "อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)"
การแข่งขันความเป็นเลิศทางวิชาการ รร.เครือข่ายสหวิทยาเขตอนุบาล จ.ศก. ครั้งที่ 13 ปีการศึกษา 2558
การเตรียมความพร้อมยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน
การนิเทศติดตาม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
การนิเทศติดตาม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
"กล้าใหม่ใฝ่รู้ปีที่ ๑๐ ธนาคารไทยพานิชย์"
งานบริหารงานทั่วไป โครงการโรงเรียนอุ่นใจ
มอบเงินค่าปลงศพคุณครูลือชัย เนื่องทะบาล
มอบเงินชดเชยผู้ปกครองเด็กชายวันเฉลิม ว่องไว
มอบเงินชดเชยผู้ปกครองเด็กชายวีรเชษฐ์ เกตุแก้ว
มอบเงินชดเชยผู้ปกครองเด็กชายศิวานน ว่องไว
มอบเงินค่ารักษาสำหรับคุณครูอัมพร อุ้มบุญ
มอบเงินชดเชยเด็กชายชัยวัฒน์ แก้วเขียวงาม
กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์
การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6
กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ
เหรียญทองรองชนะเลิศอันดับ๑กิจกรรมประติมากรรมนูนต่ำป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับประเทศ ครั้งที63
การแข่งขันวาดภาพกล้าใหม่ใฝ่รู้ ปีที่ ๑๐ ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ที่จ.ขอนแก่น เข้ารอบชิงชนะเลิศระด
ชนะเลิศกิจกรรมประติมากรรมนูนต่ำป.1-3 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที65
รางวัลเหรียญทองประติมากรรมลอยตัว ชั้น ป.1-3 การแข่งขันศิลปหัตถกรรม ระดับประเทศ ครั้งที่ 64
ร่วมการแข่งขันวาดภาพนิทรรศการทางศิลปะสหวิทยบูรณาการเพื่อสิ่งแวดล้อมโรงเรียนศรีสะเกษวิทยาลัย
ชนะเลิศการแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
การอบรมธรรมสัญจร
"พระธรรมทูต" ออกเผยแพร่พระพุทธศาสนา ประจำปี 2557
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
การจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ปี ๒๕๕๘
ผลรประกวดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๗
รำลึกครูกลอนสุนทรภู่ และสัปดาห์ต่อต้านยาเสพติด 2557
ประกาศผลการแข่งขันทักษะภาษาไทย
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพลศึกษา
โครงการส่งเสริมสุขภาพนักเรียน
การแข่งขันฟุตบอล Prime Minister Cup 2016
โอวัลตินเพื่อน้องๆ
การจัดการแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปี 2558
ประชุมคณะกรรมการสถานศึกษา และผู้นำชุมชน กีฬาสี ปี 2557
ตัวแทนฟุตบอลหญิง รุ่นอายุ ๑๒ ปี
PEER CENTER CEO NAMKLIANG
ผลการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
การเข้าค่ายวิชาการภาษาอังกฤษแบบเข้ม
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง(สถานศึกษาพอเพียง)
พืชผักสวนครัว
การทำการบ้าน
สหกรณ์ร้านค้าโรงเรียน
การออมเงิน
การเลี้ยงปลาดุก
โครงงานจิตอาสาผ้ากันเปื้อนเพื่อน้อง
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
ทัศนศึกษาแหล่งเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๘
คำถามของเด็กชายคนหนึ่ง "ครูไม่อยู่แล้วใครจะสั่งสอนผม"
พระธรรมทูตออกเผยแพร่พระพุทธศาสนา ประจำปี ๒๕๕๘
กิจกรรมทดสอบลูกเสือสามัญ/เนตรนารี และเดินทางไกลเข้าค่ายพักแรม ปีการศึกษา ๒๕๕๖
ลูกเสือสำรองเดินทางไกล 11 กุมภาพันธ์ 57
ลูกเสือสามัญและเนตรนารี ปีการศึกษา 2556
"ปฐมวัย" อนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)
แสดงมุทิตาจิตงานเกษียณอายุราชการที่ภูอาบหมอก
โครงการการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย
โครงการพัฒนาการเรียนการสอนปฐมวัยมุ่งสู่คุณภาพและมาตรฐาน ประจำปี ๒๕๕๗
ขอบพระคุณ "คุณเข็มพร จันเทพา"
เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๗ โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน) ได้รับมอบอุปกรณ์สื่อการเรียนรู้จากคุณเข็มพร จันเทพา คณะครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกท่าน ขอขอบพระคุณในความอุปการะคุณ จากท่านเป็นอย่างสูง
เครื่องแบบนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน "วันศุกร์"
เครื่องแบบนักเรียน
เครื่องแบบนักเรียน "วันจันทร์"
เครื่องแบบนักเรียน "วันพฤหัสบดี"
โครงการให้ความรู้ต่อต้านการใช้ยาเสพติดในโรงเรียน
18 มิถุนายน 2557
การแข่งขันทักษะวิชาการ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ปีการศึกษา ๒๕๕๗ CEO น้ำเกลี้ยง
พิมพ์ใบประกาศนักเรียนที่ร่วมการแข่งขัน
หัวข้อการแข่งขันกิจกรรมการแข่งขันทักษะวิชาการ CEO น้ำเกลี้ยง
คำสั่งสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาศรีสะเกษ เขต ๑
กิจกรรมตัวแทนการแข่งขันทักษะวิชาการ CEO น้ำเกลี้ยง ปีการศึกษา 2557
ตารางการแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2557 วันที่ 29 สิงหาคม 2557
ตารางการแข่งขันทักษะวิชาการ ปีการศึกษา 2557 วันที่ 28 สิงหาคม 2557
"ห้องสมุดมีชีวิต" โรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)
แต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดูแลห้องสมุดโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
พิธีรับมอบ
กิจกรรมนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ปีการศึกษา ๒๕๕๙
การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
การแข่งขันทักษะวิชาการกลุ่ม CEO น้ำเกลี้ยง
โครงการ “พัฒนาเด็กวัยใส ใส่ใจการอ่าน”
การนิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู
คู่มือสำหรับประชาชน
การขอใช้บริการด้านอาคารสถานที่ของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอใบแทนเอกสารทางการศึกษาของโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอลงทะเบียนเรียนกรณีเรียนซ้ำ/เรียนซ้ำชั้น ของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
การขอเทียบโอนผลการเรียนของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.
: การขอลาออกของนักเรียนในโรงเรียนสังกัด สพฐ.เพื่อการประกอบอาชีพหรือกรณีอื่นๆ
การขอผ่อนผันให้เด็กเข้าเรียนก่อนหรือหลังตามเกณฑ์การศึกษาภาคบังคับของโรงเรียนในสังกัด สพฐ.
งานบริหารงานทั่วไป
คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
ส่งคำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
การรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ยุงลาย
คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ
ห้องประชุม
คำสั่งแต่งตั้งเวรรักษาการณ์สถานที่ราชการ ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๕๘
"ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
พรมเช็ดเท้า
กิจกรรมชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินกิจกรรม "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้"
โรงเรียนศีล ๕ ตามรอยพ่ออย่างพอเพียง
ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒ ถวายภัตตาหารเพล
งานอนามัยโรงเรียน
การฉีดวัคซีนนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑ และ ชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖
การออกตรวจสุขภาพเด็กนักเรียน
คำสั่งโรงเรียนอนุบาลอำเภอน้ำเกลี้ยง(เขิน)
มอบหมายหน้าที่ให้ข้าราชการครูและบุคลากรในโรงเรียน ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๙
รับเรื่องร้องเรียน
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
เช็คเกรดออนไลน์
บันทึกเกรด
รายชื่อศิษย์เก่า
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
    สิงหาคม 2559   
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031   
ปฏิทินกิจกรรม
ไม่มีข้อมูล
ลิ้งค์น่าสนใจ
Google